ต้อนรับรถจักรใหม่ DE10

posted on 17 Dec 2009 08:29 by nooneung-nscale in myModelTrain
รถจักรมาใหม่ประจำวันนี้คือ DE10 หมายเลข 1197
ของยี่ห้อ KATO

ลาก ตญ. Wamu 80000

Video การทำขบวนรถของ DE10 คันนี้ครับ

Comment

Comment:

Tweet